top of page
Soliper logo.png
unnamed.jpg

Perlit Magma veya yoğun lavın ani soğuması ile meydana gelen, inci görünümünde küçük parçalara ayrılmış, granit bileşimine benzer tabii bir cam. Perlite inci taşı da denir. Gri ve yeşilimsi olanları Ünlüdür, fakat kahverengi kırmızı ve mavinin çeşitli tonlarında olanları da vardır. Parlaklıkları incimsi veya yağımsı gibidir. Perlit 1950 yıllarına kadar ticari bir önem taşımıyordu. Fakat 1950′den sonra çok önem kazandı. Kırılmış perlit, yumuşatma sıcaklığına yaklaşık 800-1000°C kadar hızla ısıtılırsa içinde bulunan % 3-4 oranındaki su buharlaşarak perliti patlatır. Patlatılmış perlit, hacmi patlatılmadan önceki hacminin 20 misli olur. Böylece yoğunluğu oldukça düşük bir malzeme elde edilmiş olur. Bitki toprağı karışımında da kullanılarak toprağın nemini arttırır.

Tabii perlitin sertliği 4,5, yoğunluğu 2,2 ile 2,4 g/cm3 arasındadır. Parlatılmış perlit Türkiye’de 1970′li yıllarda kullanılmaya başladı. Türkiye’deki perlit yatakları batıda Ege Denizinden doğuda Kars ve Van yörelerine kadar yayılır. Başlıca perlit cevheri yatakları İzmir, Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Çankırı, Nevşehir, Ankara, Erzincan, Erzurum, Bitlis, Kars ve Van illerindedir. Türkiye’de bulunan yatakların bütün rezervi milyarlarca tondur. MTA verilerine göre yüksek tenörlü cevherlerin görünür rezervi 11,5 milyon tondur. Her türdeki cevherin muhtemel ve potansiyel rezervlerinin tamamı 3,5 milyar tonu aşar. Bu bakımdan Türkiye’nin Perlit potansiyeli dünya ülkeleri arasında Amerika ve Rusya’dan sonra üçüncü sırayı alır.

Perlite-750x405.jpg
bottom of page