top of page

DEKORATİF MALÇ

image.png

Malç, toprağın yüzeyine uygulanan bir malzeme tabakasıdır. Malç uygulama nedenleri arasında toprak nemini korumak, toprağın verimliliğini ve sağlığını iyileştirmek, yabani ot büyümesini azaltmak ve bölgenin görsel çekiciliğini arttırmak yer alır. 

  • Malç yabani otların gelişimini engeller.

  • Malçlama, toprak yüzeyinden buharlaşmayı önemli ölçüde azalttığı için toprağın çeşitli derinliklerinde bulunan tuzların yüzeye doğru hareketini de yavaşlatılmış olur. Malç kullanımı bu yönüyle toprakta tuzluluk oluşumunu engelleyici bir etkiye sahiptir diyebiliriz. Bu özellikle kumlu yüzeylerde ve kuru iklime sahip bölgelerde önemlidir.

  • Toprak sıcaklığını nispeten sabit tutar ve bitki köklerini aşırı ısınmadan korur.

  • Soğuk alanlarda kullanılacak koyu renkli malçlar toprak sıcaklığını arttırır. Toprak sıcaklığının artması ile bitki kökleri daha iyi gelişir ve bu durum büyümeyi teşvik eder.

  • Organik malç, solucanların yaşamı ve toprağın diğer faydalı sakinleri için iyi koşullar yaratır.

  • Koruyucu giysi, humus kaynağı olarak işlev görür ve böylece bahçedeki toprağın verimliliğini artırır.

  • Doğru malç malzemesi olarak kullanılırsa dekoratif bir kaplama olarak hizmet verebilir.

  • Malç uygulamaları toprak nemini uzun süre muhafaza ettiğinden sulama miktarı azaltılmış, sulama aralığı da artırılmış olur. Toprak yüzeyinde kaymak tabakası oluşmaz.

  • Farklı özelliklere sahip malç materyalleri toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirir. Organik içerikli malçlar zamanla ayrışıp çürüyerek toprağı humus ve organik maddece zenginleştirir. Canlı malç olarak toprağa azot kazandırabilen ve toprak yüzeyini örten baklagiller (yonca, fiğ, korunga, bakla v.b) ekilebilmektedir.

  • Bu işlem sadece toprağın fizikokimyasal özelliklerini geliştirmek için değil, bitkileri dondan, aşırı ısıdan, hastalıklara karşı enfeksiyondan ve diğer nedenlerden korumak için de yapılır. 

image.png
bottom of page