BIO YAKIT

Ürünler

Son zamanlarda, biyoyakıt tüketimi giderek tüm dünyada artmaktadır. Biyoyakıt üretimi ve yanma Modern teknolojiler bize etkili bir orman ve ağaç geri dönüşüm endüstrisinin neredeyse tüm atıklarının kullanmasına izin vermektedir.

AHŞAP CİPSİ (AHŞAP YONGA)

JSC "Durpeta" tarafından elde edilen ahşap yakıt çevre duyarlı olup, yüksek kalitededir. Ağaç yongaları odun yakıtından elde edilir ve verdiği enerji miktarı hemen hemen öğütülmüş torftan elde edilen enerji miktarına eşittir.Ahşap elde etme olasılığı tercih edilen teslimat yerine bağlıdır.